Sponzorji gasilske TOMBOLE 2024

Pomaga nam:

ETA2

Po koncu burnega meseca lahko počasi potegnemo črto pod intervencijo večjega obsega. Cerkljansko sta v manj kot tednu dni prizadela dva izredna (vremenska) dogodka; od 13. julija so se po celotni občini dnevno vrstile intervencije. Prvi poziv je gasilski enoti Novakov in Cerknega obvestil o požaru na transformatorju 13. julija ob 17:01, posledice naslednjih pozivov pa so vidne še danes in bodo še kar nekaj časa. Vodstvo PGD Cerkno je ob drugi sočasno prejeti intervenciji za koordinacijo dela na terenu začelo formiranje štaba na nivoju gasilske zveze Cerkno, in sicer v gasilskem domu Cerkno.

V poplavah in neurju so bile aktivirane vse enote Gasilske zveze Cerkno, na pomoč so nam prihiteli tudi gasilci iz Gasilske zveze Idrija in Gasilske zveze Škofja Loka. Na terenu je bilo v vseh dneh skupno več kot 800 gasilcev ter 25 upravljavcev težke gradbene mehanizacije in 50 prostovoljcev. V slabem tednu dni smo črpali vodo iz več kot 40 objektov, očistili ceste, dvorišča in ostale prostore. Prekrili oziroma začasno sanirali smo več kot 53 objektov.

Poplave prizadele širše območje Cerkljanske

V poplavah 13. julija smo skupno zabeležili 140 dogodkov. Zavarovali in očistili oziroma prečrpali smo vodo iz 42 objektov; na cestah in ulicah očistili veliko propustov in jaškov ter požagali polomljeno in naneseno drevje; nudili smo pomoč pri zasilnem popravilu odtrgane vodovode cevi iz vodohrama Sušje oz. krajanom dostavili vodo v vodohram Ralne zaradi uničene cevi na cesti Cerkno-Novaki ter sanirali plazove. Iz v narasli Cerknici ujetega avtomobila smo rešili osebo ter evakuirali 50 tabornikov, ki so taborili ob Idrijci. Ob tem smo polnili in razvozili protipoplavne vreče na ogrožene dele občine Cerkno, iz Partizanske bolnice Franja prenesli ogrožene eksponate in zagotovili varno spremstvo vseh, ki so se udeležili ogleda Franje. 

V Novake smo dostavili gorivo ter dva agregata. Nekaj dela smo imeli tudi z nevarnimi snovmi, saj smo iz prostorov na Bevkovi ulici v Cerknem črpali olja iz rezervoarja in vode ter tako preprečili iztekanje v naravo. Poskrbeli smo za zaporo in odpiranje poplavljenih cest (ceste po naselju Cerkno; cesta Cerkno-Novaki), pregledali razmere v vseh treh sektorjih ter nudili vsesplošno pomoč tako občanom po ujmi kot skrbeli za odpravljanje posledic neurja v Cerknem. 

Štab je vseskozi izvajal redne obhode po lokacijah in se o stanju na terenu posvetoval z vodji sektorjev. 

Razdelitev sektorjev, dolvodno (1. sektor - desni breg Cerknega, 2. sektor - med potokoma Cerknica in Zapoška, 3. sektor - levi breg Cerknega). 

18. julija je udaril vetrolom

V vetrolomu, ki je Cerkljansko prizadel 18. julija, smo zabeležili 120 dogodkov. Skupaj z enoto NMP Idrija in PGD Idrija smo pomagali osebama, ki sta na cesti Želin-Cerkno ostali ujeti v vozilu, na katero je padlo drevo. Oskrbeli so ju reševalci NMP Idrija. Gasilci so na vseh prizadetih cestah peš preverjali, ali so v katerem od vozil ostale ujete osebe. 

Največkrat so bili v vetrolomu sicer prizadeti objekti. 53-krat smo na njih sanirali strehe in druge dele, čistili ceste, ki so bile polne podrtega drevesa in drugega nanesenega materiala. Poleg tega smo v dvanajstih drugih dogodkih med drugim preverili objekt v slabem stanju na Bukovem, v katerega naj bi se zatekli taborniki, preverili tabornike v zaselku Laharn in nudili prenočišče v Novakih ujetim tujim turistom. Odprli smo ceste Želin-Cerkno, Cerkno-Novaki, Novaki-Mrovljev Grič in Stopnik-Šebrelje - skupno smo odstranili več kot 200 kubičnih metrov lesa. Ogledali smo si poškodovana gospodarski oziroma stanovanjski objekt, izvedli kontrolo deponije ter odpeljali tri agregate v Šebrelje; celotna vas je bila namreč brez električne energije. Odstranili smo tudi drevo, ki je padlo na električne kable. 

Štab je tudi tu vseskozi izvajal redne obhode po lokacijah in se o stanju na terenu posvetoval z vodji sektorjev. 

Vseskozi smo splošno in zainteresirano javnost (novinarje večjih in manjših medijskih hiš) redno obveščali o tem, kaj se dogaja na terenu in kje morajo biti še posebej previdni. Imeli smo pooblaščeno osebo za stike z javnostjo, ki je skupaj z vodjo intervencije pripravljala gradivo za novinarje in jim ga posredovala, ko so zanj zaprosili. O zaporah cest smo javnost obveščali prek Facebook profila PGD Cerkno in občine Cerkno, prav tako se je o zaporah cest redno obveščalo Regijski center za obveščanje Nova Gorica in radio Primorski val. 

Poleg vremenskih nevšečnosti tudi drugi dogodki

Kljub temu, da smo bili močno vpeti v reševanje v neurju in vetrolomu prizadetih območij in občanov, pa smo posredovali tudi na več drugih dogodkov, ki niso bili povezani z divjanjem narave. 

Pomagali smo obolelima osebama, odprli vrata osebnega vozila v Cerknem, nudili pomoč tujemu turistu, ki je s kamperjem obtičal na Cerkljanskem Vrhu, in varovali lokacijo pristanka helikopterja v Jaznah. 

Ključne redne vaje in pripravljenost na večje dogodke

Dejstvo, da je bila intervencija tako velikega obsega uspešno izvedena, lahko pripišemo predvsem rednim vajam operativnih gasilcev - tudi večjim vajam, na katerih preigravamo različne scenarije vodenja v štabu - pripravljenosti ključnih oseb vodstva za primere večjih nesreč ter rednemu posodabljanju zaščitne osebne in skupne gasilske opreme. 

V več kot 260 dogodkih, v katerih smo posredovali od 13. julija pa do danes, smo žal zabeležili veliko kosov poškodovane osebne zaščitne in skupne gasilske opreme, poškodovana so tudi gasilska vozila ter večja črpalka.  

Iskrena zahvala

Velika zahvala za to, da vremenski ujmi nista odnesli človeških življenj in da so bili objekti ter infrastruktura sanirani kar se da hitro, gre vsem gasilkam in gasilcem, gradbenim delavcem, ostalim prostovoljcem in občanom. Zahvalili bi se radi tudi našim družinskim članom in delodajalcem, ki so pokazali ogromno razumevanja za našo odsotnost. 

Iskrena hvala vsem z gasilskim pozdravom - NA POMOČ!

Vodstvo Gasilske zveze Cerkno 

P.S: Fotografije so od različnih virov.

{gallery}ujma23{/gallery}

Splošni podatki

Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno
Goriška cesta 5, 5282 Cerkno
05 / 37 75 024
info@pgd-cerkno.si

TRR: SI56 0475 2000 0473 119
ID za DDV: 72759364

Kontakt

POVELJNIK GASILSKE ENOTE

Sašo Tušar
031 470 520
saso.tusar@pgd-cerkno.si

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Danilo Sedej
041 780 579
danilo.sedej@pgd-cerkno.si

Bodite dobrodelni

Za naše delovanje nam lahko preprosto pomagate - tako, da z izpolnitvijo obrazca zahtevate, da se 0,5 % dohodnine nameni za financiranje Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno.