Videoposnetek kako pogasimo olje na štedilniku, v nadaljevanju je nazorno prikazano kako NE SMEMO gasiti takega požara!

Bistvo gašenja posode z vnetim oljem je dušenje to dosežemo z pokrivalom, saj bo ogenj čez čas ugasnil.

NIKAKOR NE UPORABLJAJTE VODE. Zakaj ne?

Ko na goreče olje ali mast dodamo vodo, se ta namreč uparja, ognja pa ne pogasi, saj je volumen olja 1700-krat večji od volumna vode. Drobne kapljice vodne pare so obdane s tankim slojem olja, okoli je dovolj zraka, to pa povzroči vzbuh ali tako imenovano maščobno eksplozijo, ki lahko povzroči napredovanje požara na kuhinjske elemente. Precej podoben učinek kot gašenje olja z vodo ima tudi posipanje moke ali sladkorja nanj. Tako moka kot sladkor sta namreč organski trdni gorivi, njuno posipanje po plamenu gorečega olja pa povzroči vzbuh, ki je oblika prašne eksplozije.

Goreče olje bomo najučinkoviteje in najbolj varno pogasili, če posodo pokrijemo s pokrovko ali z mokro in ožeto krpo.