operativa

Smo prostovoljna gasilska enota III. kategorije. Izvoz na intervencijo mora biti v skladu pravilnika o gasilski službi kar nam nalaga, da izvozimo v času do 5. minut. Ker smo osrednja enota pokrivamo celotno občino Cerkno, s 5107 prebivalci. Imamo 54 operativcev. Vsaka desetina je dežurna en teden v mesecu. PGD Cerkno ima tudi pogodbe s podjetji ETA Cerkno, Celes, Hotel Cerkno in Smučarski center Cerkno na katerih vsako leto izvajamo tudi izobraževanja in razne vaje.

V okviru PGD Cerkno delujeta tudi desetini
- Labinje
- Police

Dejavnosti:
- reševanje ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih nesrečah,
- požarnopreventivna dejavnost naših občanov,
- izobraževanje operativnih gasilcev,
- opravljanje raznih nalog, ki so povezane z gasilstvom,
- vzdrževanje objektov in opreme, da so zmeraj pripravljene na intervencijo,
- opravljanje požarne straže

Imamo opremo za:
- tehnično reševanje
- reševanje ob razljitju nevarnih snovi
- reševanje z višin
- gašenje

Zadnji dogodki v občini

Feed URL not supported or can not load it.