V januarju smo opravljali vaje po skupinah kjer smo izvajali posege ob prometnih nesrečah,
žal smo zaradi povečanja okužb covid-19 na državni ravni z vsemi aktivnostmi v februarju prenehali.
Marec zopet v znamenju rednih mesečnih vaj kjer smo spoznavali gašenje v višjih nadstropjih, delo z lestvami in nujnimi tehničnimi posegi pri vstopanju v objekte
in avtomobile. Skupina gasilcev je opravljala tudi vaje z vrvno tehniko. V marcu smo se zopet v živo srečali tudi na občnem zboru.

V prvih treh mesecih smo posredovali na 13 intervencijah:
dvakrat ob prometni nesreči;
dvakrat ob nesreči z nevarnimi snovmi;
trikrat smo nudili tehnično pomoč;
enkrat ob požarih v objektu;
enkrat smo nudili prvo pomoč in pomoč pri prenosu poškodovane osebe;
in trikrat ob požaru v naravi oziroma na prostem.