V soboto smo v sodelovanju s podjetjem Eta Cerkno izvedli gasilsko vajo. Potekala je v skupnih službah, ki se nahajajo v drugem nadstropju. Cilj vaje je spoznati prostore in možnosti gašenja ter reševanja zaposlenih. Izvedli smo interni standardni izvoz za požar v industrijskih objektih s 4 vozili in 19 gasilci. Tekom vaje smo požar razdelili na dva sektorja, ki so jih prevzeli vodje vozil GVC 16/15 in GVC ZD-1. Po koncu vaje je sledil še ogled prostorov in analiza.