Včeraj v soboto 28.9. se je devet članov našega društva udeležilo skupnih vaj s PGD Idrija, ki je kot GEŠP (gasilska enota širšega pomena) odgovorna za posredovanje ob nesrečah v prometu ter nesrečah z nevarnimi snovmi na območju občine Cerkno. Tematika skupnih vaj so bile prav prometne nesreče, saj bo PGD Cerkno v prihodnjih dneh, glede na meddruštveni sporazum, skupaj z GEŠP PGD Idrija pričelo izvažati tudi na intervencije na območju občine Cerkno, ki so sicer v pristojnosti GEŠP.

Odločitev, da pristopimo k sodelovanju na prometnih nesrečah je bila skrbno premišljena in predvsem odločena s širšo podporo operativnega članstva našega društva ter Občine Cerkno. S to odločitvijo smo želeli predvsem skrajšati čas od nesreče do prihoda prvih reševalcev, ki se bo tako za velik del občine Cerkno skrajšal za dobrih 15 min.
Člani društva smo že v preteklosti veliko poudarka pri vajah dali na to temo in smo zato tudi ustrezno usposobljeni in v določeni meri tudi opremljeni. Nekaj manjkajoče opreme pa je trenutno v fazi nakupa.

PGD Cerkno se zahvaljuje PGD Idrija za povabilo ter odlične vaje! 

Foto: PGD Idrija