V maju smo bili aktivirani na štiri intervencije:
- enkrat ob požarih v naravi, kjer pa naše posredovanje ni bilo potrebno;
- trikrat smo nudili tehnično pomoč.

Redne mesečne vaje so potekale ustaljeno, in sicer tematsko razdeljene na tri točke:
- prometne nesreče, vozilo je obstalo na strmem območju. Naša naloga je bila izvesti
  napredno stabilizacijo vozila in rešiti poškodovano osebo;
- nevarne snovi, kjer smo ponovili celotno verigo prečrpavanja nevarne snovi;
- in reševanje oseb z nosili z višjih nadstropij z gasilsko platformo.

Dva gasilca sta opravila osnovni tečaj nevarne snovi v ICZR na Igu. Odzvali smo se povabilu
Idrijskih kolegov in se s tremi gasilci udeležili naprednega izobraževanja ob posredovanju na
prometnih nesrečah. S tremi gasilci smo se tudi udeležoli sejma zaščite in reševanja, ki je potekal na Ptuju.

Konec maja je potekalo tudi občinsko gasilsko tekmovanje. Udeležili smo se z dvema ekipama pionirjev in
mladincev ter članskima A in B. Tekmovanja so se udeležili tudi veterani.