Včeraj v soboto 14.9. smo v društvu pripravili interno otvoritev prenovljenih prostorov gasilskega doma Cerkno. Prireditve so se poleg članov društva udeležili tudi predstavniki ostalih društev GZ Cerkno, poveljnik in predsednik GZ Cerkno ter župan g. Gašper Uršič.

Prenova dela gasilskega doma se je pričela avgusta 2018 in smo jo zaključili v preteklih dneh. Obnova prostorov je stala dobrih 18.000 €, ki smo jo financirali iz društvenih prihodkov ter pomočjo GZ Cerkno ter Občine Cerkno. Za samo obnovo je bilo porabljenih preko 2800 ur prostovoljnega dela članov in posameznikov iz Cerknega, ki pa niso vštete v končni znesek obnove.

Obnova je vključevala obnovo sanitarij, izdelavo garderobe za operativno enoto, izgradnjo objekta v garaži, ki v zgornjem nadstropju služi kot operativni center in hkrati kot sekundarna lokacija štaba Civilne zaščite Občine Cerkno. V spodnji etaži pa so urejeni družabni prostori članov, ki jih je hkrati mogoče koristiti kot manjšo učilnico oz. prostor za posvete.

Operativni center oz. sekundarna lokacija štaba CZ Občine Cerkno je urejena tako, da lahko nemoteno deluje in nudi podporo enotam na terenu, kljub izpadu električne energije ali prekinjenim telefonskim in internetnim povezavam. Potreba po taki zasnovi se je najočitneje pokazala ob naravni ujmi leta 2014, ko je tudi našo občino zajel hud žled.

Na tem mestu bi se poveljnik in predsednik društva rada iskreno zahvalila vsem članom in članicam društva za opravljeno delo ter Cerkljanom, ki ste nam materialno, fizično ali z vašim znanjem pomagali, da smo prišili do prostorov, ki jih operativa zasluži ter prostoru, ki bo (upamo, da čim manjkrat) služil namenu pri odpravi posledic večjih naravnih ali drugih nesreč.