Posredovanje PGD Cerkno ob poplavah

Ob 18:23 smo dobili obvestilo ReCo Nova Gorica, da prihaja do vdora vode manjšega hudourniškega potoka v lesno industrijo Dom oprema v trafo postajo in naprej v prostore proizvodnje. Na kraj dogodka je odšlo 15 gasilcev z vozili PV1, GVC 16/24 in GVM. Izvedli smo prečrpavanje vode s potopno in pretočno črpalko, ter očistili prostore proizvodnje. Akcija je bila zaključena ob 21:15 uri.

 

 

 

 

 

Ob 18:25 smo dobili obvestilo ReCo Nova Gorica, da občanu meteorna voda vdira v prostore garaže. Na kraj dogodka je odšlo 6 gasilcev, ki so z vrečami naredili brano in preusmerili vdor vode v prostor. Akcija je bila zaključena ob 19:00 uri.

Ob 21:11smo dobili obvestilo od ReCo Nova Gorica, da občana ogroža zemeljski plaz za stanovanjsko hišo. Na kraj dogodka odšlo 15 gasilcev z vozili PV1, GVC16/24 in GVM. Preprečili smo  vdor zemlje v kletne prostore z blokado oken z notranje strani stavbe in preusmerili deročo vodo za stanovanjsko hišo, da ni več ogrožala plazečega področja. Akcija je bila končana ob 22:30 uri. V pripravljenosti je bilo še 8 gasilcev ki, so čakali v gasilskem domu.

Zadnji dogodki v občini

Feed URL not supported or can not load it.