Gasilci iz Novakov in Cerknega smo bili v ponedeljek ob 8. in 30 minut obveščeni o požaru
žagovine v silosu mizarske delavnice. Gasilci smo požar pogasili ter z IR kamero pregledali vse
sisteme povezane s silosom. V nadaljevanju je bilo potrebno odstraniti vso žagovino, saj so se
pojavljala posamezna žarišča v notranjosti silosa. Sodelovalo je 26 gasilcev s petimi vozili.