Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno je društvo, ki deluje kot osrednja gasilska enota v občini Cerkno. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1910. Je eno najštevilčnejših društev v občini nasploh, saj je v društvu včlanjenih preko 100 članov starih od 7 pa do 86 let. Operativno enoto sestavlja 56 operativnih gasilcev od tega 30 članov z gasilskim činom, 12 nižjih gasilskih častnikov, 13 gasilskih častnikov ter 1 član z činom višji gasilski častnik. Društvo je opremljeno z opremo za posredovanje na požarih, delovnih nesrečah, tehničnih nesrečah, po planu aktiviranja pa tudi ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter prometnimi nesrečami. Z letom 2018 smo tudi aktivni udeleženci kot prvi posredovalci na našem območju (Cerkno z bližnjo okolico).